Tắt/ bật hiển thị quảng cáo, sidebar, banner trên từng nội dung

Tính năng hỗ trợ bạn tắt quảng cáo tại nội dung bài viết cụ thể để tập trung tối ưu chuyển đổi (nếu có). Hiện tại mặc định tại mỗi bài viết sẽ có 3 tính năng hỗ trợ việc này như sau:

Block PXG Utilities

Huỷ kích hoạt sidebar between content: khi thuộc tính này chọn ở bài viết nào thì bài viết đó sẽ không hiển thị nội dung trong sidebar [PXG] Between details.

Lưu ý: cần kích hoạt plugin PXG Utilities để sử dụng tính năng này.

Tham khảo thêm về mô tả: Các vị trí sidebar PXG hỗ trợ.

Block PXG Ads

Không hiển thị quảng cáo trang này: khi thuộc tính này kích hoạt ở bài viết hoặc trang cụ thể nào thì trang đó sẽ không hiển thị quảng cáo google adsense, kể cả mã tự động.

Tất cả các vị trí sidebar chèn mã quảng cáo google adsense tại trang đó cũng sẽ không được hiển thị.

Không hiển thị pxg banner trang này: khi thuộc tính này kích hoạt ở bài viết hoặc trang cụ thể nào thì trang đó sẽ không hiển thị các banner quản lý bởi PXG Banners.

Tất cả các vị trí sidebar chèn mã PXG Banners cũng sẽ không được hiển thị.

Lưu ý: cần kích hoạt plugin PXG Banners để sử dụng tính năng này.

Demo kết quả

Ví dụ bài viết này bạn sẽ không thấy hiển thị quảng cáo và các nội dung quảng cáo chèn vào giữa nội dung.

Plugin hiển thị banner tự động tích hợp link tiếp thị liên kết
Mã nguồn: CSS, JavaScript, PHP
  • Tự động tích hợp link tiếp thị liên kết.
  • Hiển thị banner tương ứng với nhà cung cấp.
  • Hiển thị banner tương ứng với danh mục ngành hàng trên blog.

Tắt/ bật hiển thị quảng cáo, sidebar, banner,...
Tắt/ bật hiển thị quảng cáo, sidebar, banner,…

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×