PXG Banners

Hướng dẫn sử dụng, cấu hình plugin PXG Banners

Plugin PXG Banners hỗ trợ quản lý hiển thị banner tùy chỉnh, , nhà cung

Tắt/ bật hiển thị quảng cáo, sidebar, banner trên từng nội dung

Tính năng hỗ trợ bạn tắt quảng cáo tại nội dung bài viết cụ thể

Plugin hỗ trợ web/ blog affiliate tích hợp tự động mã giảm giá, khuyến mãi

Bộ plugin tích hợp dữ liệu mình chia sẻ tại https://wikipoly.com/pxg-apis/ hỗ trợ bạn xây

Hiển thị danh sách banner chương trình nhà cung cấp

PXG Banners là plugin hỗ trợ hiển thị danh sách banner khuyến mãi và liên

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×