Sản phẩm tùy biến thông tin tên

$32.99

Enter the name you want to be on the tumbler (maximum 12 letters).
Product total
Options total
Grand total
Mô tả

Sản phẩm cho phép khách hàng yêu cầu điều chỉnh thông tin Name trên thiết kế. Phần tùy biến sản phẩm này có 2 trường thông tin là: chọn Size và Khung nhập thông tin CUSTOM NAME. Để thiết lập tùy biến bạn thực hiện theo các bước như sau trong phần soạn thảo sản phẩm:

Bước 1: Truy cập mục Product data, bên dưới phần nội dung chi tiết sản phẩm.

Bước 2: Chọn thẻ Product custom fields.

Bước 3: Nhấn Add your field. Sau đó thiết lập các thuộc tính:

 • Type: là định dạng trường tùy biến, mình chọn là dạng Select list, để tạo các option cho phép khách hàng lựa size dạng một danh sách xổ xuống.
 • Label: nhập nhãn mô tả cho trường tùy biến, ở đây thông tin về size nên mình nhập là Choose Your Size.
 • Instructions: là nội dung hướng dẫn, ghi chú mô tả cho tùy chọn size (nếu có).
 • Required: nếu kích hoạt thì tùy chọn này là bắt buộc. Khách sẽ không đặt hàng được nếu không chọn các trường bắt buộc này.
 • Options: tiến hành thêm các option danh sách size và giá bán cộng thêm cho từng option (nếu có).
  Ở đây mình nhập 2 option như sau:

Selected ở option nào được check sẽ là tùy chọn mặc định hiển thị khi xem trang chi tiết sản phẩm.
Ở đây mình chọn size mặc định 20 oz: có giá bán không đổi với tùy chọn là No price change. Đối với size 30 oz thì giá bán sẽ cộng thêm 5$ từ giá gốc với tùy chọn là Flat fee=5.

Bước 4: Thêm trường tùy biến cho khách nhập thông tin tên sẽ thay đổi trên thiết kế. Nhấn Add your field. Sau đó thiết lập các thuộc tính như sau:

 • Type: là định dạng trường tùy biến, mình chọn là dạng Text, để tạo ô nhập liệu cho phép khách hàng nhập tên cần thay đổi trên thiết kế.
 • Label: nhập nhãn mô tả cho trường tùy biến, ở đây thông tin về nội dung thay đổi trên thiết kế, nên mình nhập là Add your personalization. Tùy từng thiết kế và thông tin trường mà bạn đặt nhãn sao cho khách dễ hiểu.
 • Instructions: là nội dung hướng dẫn, ghi chú về trường tùy biến này (nếu có).
 • Required: nếu kích hoạt thì tùy chọn này là bắt buộc. Thông thường các trường cho phép cá nhân hóa bạn cần bắt buộc khách nhập để tránh bị thiếu thông tin.

Tính năng đang phát triển:

 • Cho phép admin thiết lập, cấu hình danh sách các thông tin hỗ trợ thay đổi trên thiết kế.
 • Cho phép khách hàng điều chỉnh và xem trước thông tin thay đổi trên thiết kế.

Tham khảo danh sách tính năng plugin hỗ trợ tại: PXG WooCommerce Custom Fields

Nội dung tab tùy chỉnh sử dụng PXG Custom Tabs mô tả thông tin vận chuyển chung cho các sản phẩm.

Ảnh ví dụ:

Hiển thị tab danh sách câu hỏi thường gặp. Hỗ trợ shortcode từ các plugin khác, toggle, menu,… Tab tùy chỉnh sử dụng plugin PXG Custom Tabs.

Product custom tab riêng cho sản phẩm Sản phẩm tùy biến thông tin tên.

Sử dụng plugin PXG Custom Tabs.

Giảm giá!
Giảm giá!

PXG WooCommerce Custom Fields

Sản phẩm tùy biến thông tin tên

$32.99
Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×