Sản phẩm ảnh thay đổi khi chọn các tùy chọn liên quan

Original price was: $99.95.Current price is: $59.95.

With Children and Pets
Only Children
Only Pets
No Children and Pets
Product total
Options total
Grand total
Mô tả

Sản phẩm có ảnh gallery thay đổi khi chọn tùy chọn tương ứng liên quan. Ví dụ sản phẩm này khi khách click chọn phần Choose Family Style thì ảnh chính gallery sẽ hiển thị với ảnh tương ứng thiết lập trong phần Product custom fields/ Layout.

Phần tùy biến sản phẩm này thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: tiến tạo 2 tùy chọn Choose Family StyleChoose a Size trong Product custom fields/ Fields.

Add các tùy chọn và các thông số lần lượt như sau:

Choose Family Style

 • Type: Text swatches.
 • Label: Choose Family Style.
 • Required: Yes.
 • Options: lần lượt thêm các option với nội dung Text là: With Children and Pets, Only Children, Only Pets, No Children and Pets.

Choose a Size

 • Type: Select list.
 • Label: Choose a Size.
 • Required: Yes.
 • Options: lần lượt thêm các option với thông số như sau:
  Các option này có nghĩa là với size 20″ x 16″ thì giá sản phẩm sẽ cộng thêm Flat fee là 10$, tương tự size 24″ là 20$, size 16″ x 12″ giá không đổi và mặc định hiển thị (Selected được check).

Bước 2: sử dụng các tính năng ở phần Layout để thiết lập các thay đổi có điều kiện cho ảnh chính gallery khi phần các option ở phần Choose Family Style thay đổi.

 • Vào phần Product custom fields/ Layout.
 • Mục Change product image chọn Yes và chọn According to a combination of option values.
 • Lần lượt Add new để thiết lập các điều kiện liên quan cho từng option của các biến thể. Ở đây là hình ảnh sẽ thay đổi khi Choose Family Style thay đổi. Thiết lập sẽ như sau:
  Điều kiện Choose Family Style có 4 tùy chọn, do đó cần thêm 4 điều kiện với giá trị lần lượt của từng điều kiện là With Children and Pets, Only Children, Only Pets, No Children and Pets.
  Điều kiện Size không cần thay đổi ảnh sản phẩm khác nên ở các option để mặc định là Any (áp dụng cho toàn bộ biến thể). Trường hợp có sự kết hợp điều kiện size để thay đổi ảnh thì chọn giá trị tương ứng cho phù hợp.
  Cuối cùng chọn ảnh sẽ thay đổi khi điều kiện các tùy biến đáp ứng ở phần Select from the product gallery or upload your own.

Tính năng đang phát triển:

 • Cho phép admin thiết lập, cấu hình thay đổi riêng danh sách toàn bộ gallery tương ứng với sự thay đổi các tùy chọn.

Tham khảo danh sách tính năng plugin hỗ trợ tại: PXG WooCommerce Custom Fields

Nội dung tab tùy chỉnh sử dụng PXG Custom Tabs mô tả thông tin vận chuyển chung cho các sản phẩm.

Ảnh ví dụ:

Hiển thị tab danh sách câu hỏi thường gặp. Hỗ trợ shortcode từ các plugin khác, toggle, menu,… Tab tùy chỉnh sử dụng plugin PXG Custom Tabs.

Product custom tab riêng cho sản phẩm Sản phẩm ảnh thay đổi khi chọn các tùy chọn liên quan.

Sử dụng plugin PXG Custom Tabs.

Giảm giá!
Original price was: $99.95.Current price is: $59.95.
Giảm giá!

PXG WooCommerce Custom Fields

Sản phẩm tùy biến thông tin tên

Original price was: $47.00.Current price is: $32.99.
Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×