mã giảm giá tự động

Hiển thị mã giảm giá tự động từ ACCESSTRADE

Hiện tại ACCESSTRADE đã hỗ trợ mã giảm giá tự động một số đơn vị

Dùng shortcode hiển thị danh sách mã giảm giá, nhà cung cấp

Hiển thị danh sách nhà cung cấp Để hiển thị danh sách nhà cung cấp

PXG Coupons cài đặt và cấu hình plugin

Tải bộ plugins tại . Sau khi tải về bạn upload plugin web/ blog và

Hiển thị mã giảm giá, khuyến mãi từ PXG API

Để hiển thị mã giảm giá của các bên ở nội dung bất kỳ sau

PXG Coupons cấu hình và sử dụng trang chuyển hướng

Cấu hình và tạo 1 trang trung gian chuyển hướng ĐẾM NGƯỢC số giây bạn

Plugin hỗ trợ web/ blog affiliate tích hợp tự động mã giảm giá, khuyến mãi

Bộ plugin tích hợp dữ liệu mình chia sẻ tại https://wikipoly.com/pxg-apis/ hỗ trợ bạn xây

Quản lý mã giảm giá theo đơn vị từ 1 site dịch vụ chính

Để quản lý, điều chỉnh thông tin mã giảm giá, khuyến mãi trên nhiều blog

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×