Danh sách lệnh Vi/ Vim & cách sử dụng trên Linux/ Unix

Terminal Vi/Vim Linux/Unix OS

Trình soạn thảo Vi hay Vim là công cụ hỗ trợ thao tác các tập tin trên Linux hoặc các hệ điều hành Unix tương tự. Nếu hay cài đặt VPS, Server hay các ứng dụng như ElasticSearch thì các tập lệnh Vim dưới sẽ cần thiết cho quá trình thao tác tập tin cấu …

Danh sách lệnh Vi/ Vim & cách sử dụng trên Linux/ Unix Xem thêm »