Hiển thị danh sách nút chia sẻ nội dung hiện tại

Hiển thị danh sách nút chia sẻ bài viết lên facebook, pinterest, twitter, google+, linkedin. Bạn có thể sử dụng shortcode này ở các widget cuối mỗi bài viết hoặc trong bài viết vị trí muốn kêu gọi đọc giả chia sẻ bài viết đó.

Shortcode sử dụng

[pxg_share_link cta_content="Chia sẻ thông tin cùng bạn bè và người thân nhé!"]

cta_content: là nội dung hiển thị bên trên danh sách nút chia sẻ.

Kết quả hiển thị như sau

Chia sẻ thông tin cùng bạn bè và người thân nhé!

Cuối mỗi bài viết, đánh giá, chia sẻ tại PolyXGO và blog này bạn có thể thấy tính năng này hoạt động. Để hiển thị tương tự cuối mỗi bài viết bạn sử dụng trong phần Giao diện/ Widgets/ [PXG] After details.

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×