Ứng dụng tính năm Nhuận Dương Lịch và Âm Lịch của năm bất kỳ

Công cụ hỗ trợ tra cứu thông tin năm nhuận theo Âm Lịch & Dương Lịch của 1 năm bất kỳ, cũng như chu kỳ n năm tiếp theo từ năm đó.

Ứng dụng sẽ hỗ trợ người dùng giải đáp cho các câu trả lời dạng: Năm 2022 có phải là năm nhuận không? năm 2022 có nhuận dương lịch hay âm lịch không? Các năm nhuận từ năm 2022 đến nay?

Shortcode sử dụng

[pxg_geofeshx_date range="100"]

range: là số chu kỳ tính năm nhuận từ năm người dùng cung cấp. Ví dụ: ở đây là 100 thì ứng dụng sẽ tính toán năm nhuận từ năm nhập tới 100 năm tiếp theo đó.


Tính năm Nhuận Dương Lịch và Âm Lịch của năm bất kỳ.
Tính năm Nhuận Dương Lịch và Âm Lịch của năm bất kỳ.

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×