Hiển thị danh sách bài viết theo danh sách ids

Tính năng hỗ trợ hiển thị danh sách post id đầu vào theo theo dạng cột. Tính năng này hiện tại cho phép bạn tuỳ chỉnh các bài viết có liên quan tới nhóm nội dung bạn đang mô tả. Cũng tương tự như series nhưng khác ở điểm danh sách bài viết liên quan bạn cần phải có và cung cấp ids bài viết cần hiển thị.

[pxg_articles_grid heading="Tìm hiểu thêm về các bài viết về chi phí vận chuyển các bên" ids="48984,48342,48672,48716" cols="4" data-message="" use_seo_title="true"]

Trong đó:

heading: là tiêu đề hiển thị.

ids: danh sách id bài viết hoặc trang.

cols: số cột hiển thị: 1, 2, 3, 4, 6.

data-message:

use_seo_title: sử dụng tiêu đề tối ưu SEO để hiển thị, tính năng này hiển thị tiêu đề thứ 2 của bài viết được soạn thảo trong nội dung dung hỗ trợ bởi PXG Utilities.

Hiển thị danh sách bài viết về: mã freeship, freeship là gì và các thông tin liên quan.

Hiển thị danh sách bài viết về tinh dầu liên quan với loại tinh dầu đang quan tâm: các loại tinh dầu phổ biến hiện nay.

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×