Xem lịch sử giá sản phẩm tăng/ giảm

Hiển thị thông tin mã giảm giá tự động theo ngành hàng

Để hiển thị mã giảm giá tự động theo ngành hàng từ nguồn dữ liệu bạn có thể sử dụng các shortcode dưới đây. Tính năng hiện tại chỉ hỗ trợ hiển thị độc lập riêng theo từng đơn vị, mục đích để hiển thị mã ở những nội dung bài viết liên quan. Tức là bạn chỉ nên sử dụng ở những nội dung phù hợp.

Ví dụ việc áp dụng tính năng này ở các blog:

Hiển thị mã giảm giá Tiki mục Làm Đẹp – Sức Khỏe

Sử dụng shortcode

[pxg_legend_tiki_vouchers_by_categories cat="Làm Đẹp - Sức Khỏe"]

Trong đó cat là đối số tên danh mục mã giảm giá, tên này cần chính xác 100% theo tên danh mục có trong danh sách mã giảm giá trả theo tính này hiển thị mã tại đây.

Ở đây tên danh mục Làm Đẹp – Sức Khỏe là 1 danh mục trong danh sách mục mã giảm giá đơn vị Tiki.

Kết quả hiển thị

Làm Đẹp - Sức Khỏe
© by PolyXGO

Hiển thị mã giảm giá Shopee mục Miễn Phí Vận Chuyển

Shortcode sử dụng

[pxg_legend_shopee_vouchers_by_categories cat="Miễn Phí Vận Chuyển"]

Kết quả hiển thị

© by PolyXGO

Hiển thị mã Sendo mục Mã Hoàn Tiền

Shortcode sử dụng

[pxg_legend_sendo_vouchers_by_categories cat="Mã Hoàn Tiền"]

Kết quả hiển thị

Mã Hoàn Tiền
© by PolyXGO
Hiển thị mã giảm giá tự động theo ngành hàng
Hiển thị mã giảm giá tự động theo ngành hàng

Thảo luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.