PXG Coupons

Dữ liệu địa chỉ hệ thống cửa hàng

Tính năng cũng cấp dữ liệu và hỗ trợ hiển thị tên, email, số điện

Hiển thị mã giảm giá tự động từ ACCESSTRADE

Hiện tại ACCESSTRADE đã hỗ trợ mã giảm giá tự động một số đơn vị

Hiển thị thông tin mã giảm giá tự động theo ngành hàng

Để hiển thị mã giảm giá tự động theo ngành hàng từ nguồn dữ liệu

Dùng shortcode hiển thị danh sách mã giảm giá, nhà cung cấp

Hiển thị danh sách nhà cung cấp Để hiển thị danh sách nhà cung cấp

Các vị trí sidebar PXG hỗ trợ

Hiện tại bộ Plugin PXG hỗ trợ các vị trí sidebar hiển thị nội dung

Tạo và quản lý thông tin các nhà cung cấp làm tiếp thị

Đây là phần QUAN TRỌNG thứ 2 cần cài đặt sau phần định nghĩa các

PXG Coupons cài đặt và cấu hình plugin

Tải bộ plugins tại . Sau khi tải về bạn upload plugin web/ blog và

Hiển thị mã giảm giá, khuyến mãi từ PXG API

Để hiển thị mã giảm giá của các bên ở nội dung bất kỳ sau

PXG Coupons cấu hình và sử dụng trang chuyển hướng

Cấu hình và tạo 1 trang trung gian chuyển hướng ĐẾM NGƯỢC số giây bạn

PXG Coupons Template block mã giảm giảm, khuyến mãi

Phần định nghĩa template các block hiển thị mã giảm giá trên site và shortcode

PXG Coupons Auto Editor

Tính năng hỗ trợ tự động tạo spin và tạo tiêu đề mã giảm giá,

Plugin hỗ trợ web/ blog affiliate tích hợp tự động mã giảm giá, khuyến mãi

Bộ plugin tích hợp dữ liệu mình chia sẻ tại https://wikipoly.com/pxg-apis/ hỗ trợ bạn xây

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×