Quản lý mã giảm giá theo đơn vị từ 1 site dịch vụ chính

Để quản lý, điều chỉnh thông tin mã giảm giá, khuyến mãi trên nhiều blog sẽ mất rất nhiều thời gian để cập nhật. Plugin PXG Coupons Services + PXG Coupons sẽ xử lý quản lý dữ liệu này tại 1 site nguồn sau đó phân phát dữ liệu tới các blog khác để hiển …

Quản lý mã giảm giá theo đơn vị từ 1 site dịch vụ chính Xem thêm »