PXG Coupons Template block mã giảm giảm, khuyến mãi

Template block hiển thị mã giảm giá, khuyến mãi.

Phần định nghĩa template các block hiển thị mã giảm giá trên site và shortcode mô tả sử dụng tại: . Lưu ý: hiện tại phần này sử dụng khá khó đối với các bạn không rành về style css, html. Mình sẽ cập nhật thêm sau này để đa dạng hóa các nút hiển …

PXG Coupons Template block mã giảm giảm, khuyến mãi Xem thêm »