Thiết lập khung tìm kiếm và trang hiển thị danh sách sản phẩm

Tính năng hỗ trợ bạn đặt khung tìm kiếm sản phẩm trong quá trình soạn thảo nội dung. Khi khách hàng nhập từ khóa tìm kiếm và tra cứu thì sẽ chuyển hướng tới trang kết quả hiển thị danh sách sản phẩm ứng với từ khóa đó.

Thiết lập trang hiển thị kết quả tìm kiếm

Tạo 1 bài viết hoặc page với nội dung là shortcode sau:

[polyxgo_history_prices_search keywords="tiểu thuyết" header_text="Tìm kiếm tựa sách bạn đang quan tâm và tham khảo lịch sử biến động giá bán" placeholder="sách kỹ năng sống, tiểu thuyết, marketing,..." notice="" cols="6" how_much="36"]

Ví dụ: trang mình tạo là https://wikipoly.com/tra-cuu-tim-kiem-bien-dong-gia-ban-san-pham/

Thiết lập slug trang vừa tạo và 1 param tùy chỉnh vào phần PXG Price History/ Settings.

  • Slug liên kết trang hiển thị sản phẩm. Slug mình lưu dựa vào slug đã tạo là tra-cuu-tim-kiem-bien-dong-gia-ban-san-pham
  • Params tìm kiếm. Params mình tùy chỉnh là ho_tro_khach_hang_tim

Lưu thông tin thiết lập lại.

Trang hiển thị kết quả tìm kiếm này cũng chính là trang hiển thị sản phẩm trên site. Bạn để ý các đối số sau:

  • keywords: là từ khóa sản phẩm mặc định sẽ hiển thị.
  • header_text: là tiêu đề đầu trang bên trên khung tìm kiếm tại trang này.
  • placeholder: nội dung hướng dẫn, từ khóa gợi ý trên khung tìm kiếm.
  • cols: số cột sản phẩm hiển thị trong kết quả tìm kiếm.
  • how_much: số sản phẩm trả về phù hợp với kết quả từ khóa tìm kiếm.

Chèn khung tìm kiếm sản phẩm

Tại các nội dung bài viết, bài đánh giá bạn cần chèn khung tìm kiếm sản phẩm thì sử dụng shortcode sau:

[polyxgo_history_prices_searchbox type="search" url="" header_text="" placeholder="nhà giả kim, marketing, tiểu thuyết,..." notice="Tra cứu giá bán sản phẩm bạn đang quan tâm tại: Tiki, Fahasa, ConCung,..."]

Kết quả hiển thị

Bạn thử nhập 1 từ khóa sản phẩm sau đó nhấn Enter hoặc Tìm kiếm để kiểm nghiệm nhé!

Tra cứu giá bán sản phẩm bạn đang quan tâm tại: Tiki, Fahasa, ConCung,...

Áp dụng thực tế

Đối với các bài viết hoặc nội dung có mô tả chung chung về 1 nhóm sản phẩm dịch vụ thì box tìm kiếm sản phẩm này có thể hỗ trợ khách hàng chủ động tự tìm kiếm sản phẩm họ cần.

Có thể nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao có tính năng hiển thị sản phẩm theo từ khóa chỉ định rồi lại cần box tìm kiếm này? Câu trả lời là:

  • Trong 1 số trường hợp thì không phải lúc nào gợi ý sẵn sản phẩm theo từ khóa là điều khách hàng cần.
  • Tính năng hỗ trợ đặt khung tìm kiếm trên sidebar hoặc nơi tùy chỉnh hỗ trợ khách hàng tra cứu sản phẩm. Ví dụ tại blog này hoặc Xóm Sách thì vị trí box này nằm ở sidebar chính của blog.

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×