PXG Products Extend

Ứng dụng hỗ trợ một số tính năng thêm cho site bán hàng sử dụng woocommerce như: ẩn tags, tự động spin tiêu đề sản phẩm trên PayPal,…

Link tải miễn phí: PXG Products Extend

PXG Extend: ẩn (thay đổi + spin title) tiêu đề sản phẩm trên hoá đơn thanh toán về PayPal

Tự động spin tiêu đề sản phẩm thanh toán PayPal

Vì một lý do nào đó liên quan tới TM, black keywords? việc ẩn (thay đổi) tiêu đề sản phẩm khi thanh toán hoá đơn về PayPal thì có thể kích hoạt tính năng này. Link tải miễn phí: Sau khi xác nhận kích hoạt cần định nghĩa danh sách các tiêu đề sẽ thay …

PXG Extend: ẩn (thay đổi + spin title) tiêu đề sản phẩm trên hoá đơn thanh toán về PayPal Xem thêm »

Không hiển thị danh sách tags sản phẩm chỉ định

Không hiển thị danh sách tags sản phẩm chỉ định.

Vì 1 lý do nào đó muốn ẩn danh sách product tags ở trang chi tiết của tất cả sản phẩm đang bán trên site thì tính năng này sẽ hỗ trợ. Để ẩn product tags nào chỉ cần nhập danh sách tags vào phần PXG Extend/Hide product tags Link tải miễn phí: Ở các site tiers 1 …

Không hiển thị danh sách tags sản phẩm chỉ định Xem thêm »

Template hiển thị nội dung tối ưu nội dung cho danh mục sản phẩm Woocommerce

Tối ưu nội dung hiển thị danh mục sản phẩm.

Plugin hỗ trợ tính năng mở rộng template hiển thị nội dung cho: danh mục sản phẩm, thẻ tag và nội dung chi tiết sản phẩm sử dụng plugin PXG Products. Link tải miễn phí: Tối ưu nội dung cho danh mục, thẻ tag và chi tiết sản phẩm Các website không tối ưu SEO …

Template hiển thị nội dung tối ưu nội dung cho danh mục sản phẩm Woocommerce Xem thêm »