Popup hiển thị banner đơn giản

Tính năng hiển thị Popup với các cấu hình cơ bản, nếu nhu cầu của

Macro Content hỗ trợ các thuộc tính nội dung có tính lặp lại và có khả năng thay đổi

Đây là phần hỗ trợ tùy chỉnh các thông tin dùng chung + hay thay

Tính năng kết hợp nhiều bài viết, chèn bài viết trong bài viết

Tính năng này hỗ trợ việc phát triển độc lập các nhóm nội dung có

Hiển thị danh mục bài viết theo heading (H1-H6)

Hiển thị danh sách phụ lục theo các thẻ heading từ H1-H6, đối với những

Hiển thị block nội dung hỗ trợ copy nội dung vào bộ nhớ

Trong khi viết bài với những nội dung chia sẻ liên quan tới kỹ thuật

Hiển thị bài viết theo series – nhóm nhỏ cùng chủ đề bài viết

Hiện tại có khá nhiều plugin wordpress hỗ trợ bạn phát triển web/ blog cần

Tính số năm đã trôi qua và hiển thị thời điểm tiếp theo của năm hiện tại

Tính năng hỗ trợ bạn soạn thảo nội dung tự động liên quan tới tiếp

Danh sách Macro mặc định plugin PXG Utilities hỗ trợ?

Tính năng tích hợp này hỗ trợ bạn hiển thị đầy đủ ngày, tháng, năm

Hiển thị đồng hồ đếm ngược tới 1 thời điểm trong tương lai và lặp lại

Tính năng tự động này đặc biệt hữu ích trong quá trình phát triển nội

Hiển thị lời chúc tương tác với người đọc

Trong quá trình tự động hóa nội dung thì việc tương tác hiển thị nội

Hiển thị danh sách nút chia sẻ nội dung hiện tại

Hiển thị danh sách nút chia sẻ bài viết lên facebook, pinterest, twitter, google+, linkedin.

Hiển thị và tối ưu tự động template nội dung có tính lặp lại

Hỗ trợ tự động sinh 1 đoạn nội dung tối ưu có dạng lặp lại,

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×