Tính năng kết hợp nhiều bài viết, chèn bài viết trong bài viết

Tính năng này hỗ trợ việc phát triển độc lập các nhóm nội dung có tính lặp lại để dùng chung trong các bài viết cụ thể riêng. Việc phân các nội dung này thành các bài viết để sử dụng lại sẽ giúp việc cập nhật nội dung dễ dàng hơn.

Ví dụ nội dung về chính sách của các sàn thương mại điện tử hay thay đổi và nội dung này bạn sử dụng ở nhiều bài viết khác nhau trên blog/ site thì nên viết thành 1 bài viết riêng. Sau này, khi có sự thay đổi thì bạn chỉ cần cập nhật nội dung cho bài viết này là được.

Ví dụ nội dung chi tiết về sàn thương mại điện tử Tiki mục mã giảm giá tiki tại blog giảm giá PolyXGO là sự kết hợp nhiều bài viết độc lập sử dụng tính năng này.

Shortcode sử dụng

Hiển thị nội dung bài viết Hiển thị bài viết theo series - nhóm nhỏ cùng chủ đề bài viết (id: 179) ngay sau đây bằng cách gọi shortcode.

[pxg_article_details id="179" prefix="" anchor="" suffix="" target="_blank" rel="" icon_class="" class="" display_title="false" is_heading_down="false"]

Mô tả các thuộc tính quan trọng

id: là id bài viết cần kết hợp.

display_title: true/false để hiển thị tiêu đề của bài viết hoặc không.

is_heading_down: true/false để giảm các thẻ heading về 1 đơn vị cho phù hợp với nội dung kết hợp. Nếu giá trị là true thì các thẻ heading trong bài viết có id được chèn vào sẽ lùi về 1 giá trị. Tức là h1 thành h2, h2 thành h3,…

Kết quả hiển thị bài viết id 179

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×