plugin mã giảm giá

Dùng shortcode hiển thị danh sách mã giảm giá, nhà cung cấp

Hiển thị danh sách nhà cung cấp Để hiển thị danh sách nhà cung cấp

Tạo và quản lý thông tin các nhà cung cấp làm tiếp thị

Đây là phần QUAN TRỌNG thứ 2 cần cài đặt sau phần định nghĩa các

PXG Coupons cài đặt và cấu hình plugin

Tải bộ plugins tại . Sau khi tải về bạn upload plugin web/ blog và

Hiển thị mã giảm giá, khuyến mãi từ PXG API

Để hiển thị mã giảm giá của các bên ở nội dung bất kỳ sau

PXG Coupons cấu hình và sử dụng trang chuyển hướng

Cấu hình và tạo 1 trang trung gian chuyển hướng ĐẾM NGƯỢC số giây bạn

Plugin hỗ trợ web/ blog affiliate tích hợp tự động mã giảm giá, khuyến mãi

Bộ plugin tích hợp dữ liệu mình chia sẻ tại https://wikipoly.com/pxg-apis/ hỗ trợ bạn xây

Quản lý mã giảm giá theo đơn vị từ 1 site dịch vụ chính

Để quản lý, điều chỉnh thông tin mã giảm giá, khuyến mãi trên nhiều blog

Định nghĩa template trang biểu đồ chi tiết Lịch Sử Giá Bán sản phẩm

Macro mặc định hỗ trợ định nghĩa template hiển thị cho trang chi tiết Lịch

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×