Hiển thị danh mục bài viết của blog theo template định sẵn

Hiện có rất nhiều plugin hỗ trợ tính năng này, bạn có thể tìm hiểu và sử dụng trên WordPress.org.  Trong plugin PXG Utilities tính năng này hiện blog chỉ dùng để hiển thị template cho mục đích riêng của bloggiamgia polyxgo mục chia sẻ tin tức, đánh giá,…

Tính năng này mình vẫn phát triển để hoàn thiện thêm sau, trong các bản cập nhật tính năng sau này sẽ hỗ trợ bạn tùy chỉnh các template khác nhau để dùng hiển thị ở những nội dung khác nhau trong quá trình soạn thảo nội dung liên quan tới các đề mục bài viết.

Shortcode sử dụng

Trong ví dụ này mình sẽ hiển thị các danh mục của blog này. Ví dụ id 2 là của danh mục PolyXGO Plugins.

[pxg_posts_categories cat_ids="2" template="" read_more="Xem thêm"]

Mô tả các thông số

cat_ids: là danh sách id các danh mục cấp cao nhất hiển thị (các đề mục chính), mỗi id chính cách nhau bởi dấu phẩy “,”. Ví dụ chọn danh mục cấp 2 thì tất cả danh mục con cấp 3 của cấp đó sẽ hiển thị trên tab. Chọn danh mục cấp 3 thì tất cả danh mục cấp 4 của cấp đó sẽ hiển thị trên tab.

template: là mã code template đã định nghĩa sẽ sử dụng để hiển thị, tính năng này sẽ bổ sung sau.

read_more: nội dung tab cuối cùng liên kết tới danh mục chính.

Kết quả hiển thị

Bên trái sẽ là nội dung tab và các bài viết, bên phải là nội dung tùy chỉnh trong Widgets/ [PXG] Sidebar news categories. Hiện tại khung bên phải này là cố định đối với template mặc định.

Block nội dung dùng blockquote cite tối ưu Top 0 Google

Block nội dung dùng blockquote cite tối ưu Top 0 Google

Tiện ích hỗ trợ tối ưu các đoạn nội dung sử dụng blockquote, trích dẫn nguồn qua thuộc tính cite. Việc tối ưu blockquote cho một số FAQ nhất định sẽ mang lại kết quả hiển thị gọi là Featured Snippet hay nhiều chia sẻ về SEO gọi là “Tối ưu top 0 Google”. Shortcode

Dữ liệu địa chỉ hệ thống cửa hàng

Tính năng cũng cấp dữ liệu và hỗ trợ hiển thị tên, email, số điện thoại hotline, địa chỉ cửa hàng các đơn vị bán lẻ như chuỗi Điện Máy XANH, Thế Giới Di Động, AVAKids, Nhà Sách FAHASA,… Dữ liệu sử dụng trong các bài viết chứa thông tin liên quan. Ví dụ: .

Hướng dẫn tính năng tính tuổi, tuổi mụ dựa vào ngày tháng năm sinh

Tính năng hỗ trợ tra cứu tuổi, tuổi mụ dựa vào ngày tháng năm sinh. Đối với nội dung bài viết liên quan tới dữ liệu dạng này và muốn tự động hóa theo thời gian thì đây là tính năng bạn có thể sử dụng. Một số nhu cầu nội dung có thể tích

Plugin PXG Utilities

Plugin hỗ trợ các tính năng soạn thảo nội dung trên WordPress site. Để sử dụng các shortcode plugin hỗ trợ sử dụng nút Utilities trong quá trình soạn thảo. Tiện ích hỗ trợ soạn thảo Thanh công cụ Thanh công cụ trên cùng khi soạn thảo bài viết, nội dung sản phẩm, danh mục.

Tích hợp & tùy biến tabs cho WooCommerce

Mặc định woocommerce chỉ hỗ trợ cơ bản các tab chính gồm: Description, Reviews, Additional information (Attributes WooCommerce). Tuy nhiên, để thêm mới, sắp xếp thứ tự, tùy biến thông tin các tabs thì bạn cần phải tích hợp code thêm hoặc sử dụng các plugin custom tabs. PXG Custom Tabs là plugin đáp ứng

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×